A znovu: Víte jak volit?

Křížkování místo kroužkování

Volební systém pro komunální volby je poněkud složitější než u těch ostatních. Místo kroužkování se totiž křížkuje.

Volební systém umožňuje rozdělit hlasy mezi kandidáty z více stran. Volič může zakřížkovat buď celou stranu, nebo pouze jednotlivé kandidáty z různých stran podle svých osobních preferencí.

Zakřížkovat tedy může současně nejen stranu, ale i kandidáty. Křížků může rozdat tolik, kolik je členů zastupitelstva. Pokud volič zakřížkuje stranu a k tomu kandidáty z jiné strany, odečítá se počet hlasů daný jiným kandidátům od celkového počtu mandátů. Tento zbylý počet hlasů získá zakřížkovaná strana.

Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají. Pokud volič rozdá více křížků, než je členů v zastupitelstvu, je volební lístek pro komunální volby neplatný. 

MY ZA KŘESLICE -  (ZDROJ: https://www.e15.cz/komunalni-volby-volebni-system-termin-kdy-budou)

Staří šibalové se vrací?

Rudolf Mládek
Rudolf Mládek

Uskupení "Společně pro Křeslice" se, zdá se vrací a navíc se schovává pod ODS. Zdá se napodruhé, že bývalý tým ex-starosty Trefného hledá skulinku, jak opět řídit MČ Křeslice. Kde se bere po všech těch veřejně publikovaných zjištění tato odvaha? A kdo v tomto uskupení je ? (Zatím se nám podařilo zjistit, že mezi nimi není úřadující starosta Tomáš Párys).

Jak se ukázalo, reakce křeslické veřejnosti na rejdy některých zastupitelů MČ Křeslice napříč politickým spektrem byla až příliš vlažná, apatická, odevzdaná a nezájmová. Nic tak nepovzbudí šibaly z Křeslic, aby to nezkusili znovu.

Jistěže, riziko sběru podpisů do petice mělo pro nově sestavené Společně pro Křeslice dvě roviny: Poprvé by podpisy nemuseli posbírat, podruhé utajení kandidátky jim přišlo výhodné. Ještě ani dnes, když kandidátky se museli odevzdat do 18.7.2022 nemůžeme nalézt jejich stránky, jejich program, jejich kandidáty. (Třeba ovšemže neumíme hledat..)

No, on se každý šibal skrývá tak dlouho, dokud mu občané nevystaví účet. A to se v Křeslicích zatím nestalo.

Milí spoluobčané: Věřte, že dělat šibalům užitečné idioty se opravdu nevyplácí. A je jedno za jakou politickou značku se schovají. Samotná nemorálnost toho postupu už signalizuje, s kým mají voliči tu čest.


Správa městské části nemůže spočívat jen na akcích na pobavení dětí a dospělých

Karel Zoubek
Karel Zoubek

Proč jsem se rozhodl kandidovat?

Není to proto, že bych jako důchodce neměl co dělat a hledal rozptýlení.

Je to proto, že bych rád pomohl správu naší městské části začít konečně měnit k lepšímu.

Do Křeslic jsem se s rodinou nastěhoval v roce 2000. Účastnil jsem se s manželkou téměř všech setkání s křeslickými zastupiteli a těšil se, že v souladu s prezentovanými projekty se bude obec rozvíjet a zvelebovat. Doufal jsem, že se s nárůstem počtu obyvatel dočkáme zpevněných komunikací a chodníků i ve staré části obce, a že se bude realizovat projekt v centrální části obce. K tomu však bohužel dosud nedošlo.

Akce realizované zastupitelstvem pro děti i dospělé (např. Dětský den, Pálení čarodějnic, Mikulášské večírky) je potřeba ocenit. Ale takové akce by měly být jen určitou nadstavbou nad úspěšným hospodařením zajišťujícím vyvážený rozvoj a prosperitu městské části, vytvářejícím podmínky pro spokojený život občanů. Právě na to se chce sdružení My za Křeslice zaměřit a napravit, co předchozí zastupitelstva Křeslic v posledních dvou desítkách let zanedbala.

Voliči by tedy měli pečlivě při výběru svých zastupitelů zvážit, zda se spokojí jen s akcemi na pobavení dětí a dospělých, nebo zda dají přednost rozvoji Křeslic a ochraně oprávněných zájmů obyvatel naší krásné městské části.


Od souseda, co si nepřeje být zveřejněn.

Obdrželi jsme vyjádření jednoho z našich sousedů (víme kdo to je a proč nechce mít konflikt se svými sousedy), a protože text nás podporuje, tak jsme jej s jeho svolením  zde umístili:

Přes pět sousedů se z doslechu dozvídám, že bude kandidovat nějaký Mládek. Je to prý mocichtivý právník, co se do všeho moc montuje a dělá problémy. Nejhorší, co se prý může stát je, že ho nedejbože lidé zvolí starostou. Měl bych radši prý volit Halamku, to je neškodný lidumil, co sází stromečky....

Zvláštní...

Po mnoha letech života v Křeslicích chci i já poprvé dělat problémy. Poprvé mám pocit, že to jde s obcí od desíti k pěti a to mi vadí. Přišel jsem si tedy Mládka poslechnout do hospody.

Letos budu volit ty jeho lidi. Nejlepší zárukou kvality jeho kandidátů je pro mne míra nenávisti a strachu, který se snaží formou vesnické tiché pošty šířit současní nájemníci radnice. Často až zavrženíhodnými pomluvami. Nová krev Křeslicím prospěje a upřímně doufám, že se lidé probudí a postupně společně tu degradaci zastavíme, než bude pozdě. Byla by Křeslic škoda.


Bylo to tu téměř dokonalé, ale...

Martin Melín
Martin Melín

Rozhodnutí postavit si rodinný dům v Křeslicích bylo jedním z nejlepších rozhodnutí mého života. Naše děti měly dobré dopravní spojení do školy, byl tu klid a nádherná okolní příroda byla perfektním místem pro odreagování a venkovní procházky či sportovní aktivity. Sousedé, většinou lidé na stejné vlně, udržovali své okolí čisté a všichni jsme byli rádi za klid, který nám bydlení v této lokalitě přineslo. Bylo to tu téměř dokonalé a radnice kolem roku 2005 měla zájem tuto unikátní pozici obce zachovat.
Jak ubíhaly roky, zejména posledních několik let, pomalu se začaly objevovat náznaky degradace našich milovaných Křeslic - otevření dvou nelegálních "náleven" na statku Štít a ve spodní části Křeslic u Dobré Vody, zničené pěší cesty těžkou technikou, zcela nesmyslné oplocení stezky u Botiče, hrozící výstavba extrémních stožárů vysokého napětí a v neposlední řadě stavba Kauflandu bez jakékoli kompenzace pro Křeslice.

Když jsem se několikrát snažil komunikovat s obcí v otázce cyklobaru přímo naproti mému domu, kde se běžně do časných ranních hodin nalévají řvoucí hosté, starosta s nezájmem sdělil, že nic nezmůže. V otázce přírody to prý není na městské části a stožáry s Kauflandem jsou také mimo jejich možnosti. Je opravdu městská část tak bezzubá? Nevěřím tomu. 
Rozhodl jsem se v letošních volbách kandidovat proto, že se již nemohu nečinně dívat, jak jdou Křeslice v kvalitě bydlení níže a níže. Jak nám do oken řvou opilci z barů, které by v Křeslicích neměly existovat a jak tyto problémy obec nemá zájem řešit. Jak se naše obec přestala zabývat děním, které ohrožuje hodnoty, do kterých jsme investovali.

Jsem unavený apatií a nedostatkem iniciativy vedení naší obce v minulých letech a nejsem sám. Naše sdružení je složeno ze stejně smýšlejících lidí. Jsme lidé, kteří mají své kariéry a životy, záleží nám na budoucnosti Křeslic a chceme poskytnout svůj čas a schopnosti pro uchování té výjimečné lokality, ve které jsme se rozhodli žít. 
Změna přichází ruku v ruce s iniciativou. 

Podpořte tedy prosím naše kandidáty u letošních voleb, aby se do Křeslic vrátil zájem a péče o prostředí kolem nás. 

Děkuji za to předem všem.

Milí a vážení sousedé,

Lenka Kubánková
Lenka Kubánková

Jsem přesvědčena a moc bych si přála, aby to tak bylo v budoucnu i bylo, že aktivity zastupitelů resp. městské části Křeslice by měly být především prospěšné pro nás, obyvatele Křeslic, v ideálním případě pro nás pro všechny, co zde pobývají. Organizování dětských dnů nebo maškarních plesů pro děti, je určitě potřebné, milé, ale obec by měla mít asi větší ambice, jak zlepšit život svým obyvatelům.

Snaha získávat peníze pro obec na rámec rozpočtu přiděleného magistrátem nebo příjmu z agend, které MČ vykonává, určitě mezi takové aktivity patří. A jako občan bych očekávala, že moje obec bude v tomto směru velmi aktivní. V situaci, kdy příjmy institucí a samospráv jsou velmi omezené, je čerpání z různých jiných zdrojů (dotace, granty, operační programy) velmi žádoucí, a skoro nutné.

Pokud mohu zhodnotit minulá volební období, z dohledatelných zdrojů a i z vlastní zkušenosti jako obyvatel Křeslic, tak vnímám tuto aktivitu naší obce ve shánění peněz jako nulovou, tedy když nepočítám barevné tašky na tříděný odpad, kompostéry a velmi drahé hřiště, kde finance byly získány z účelové dotace. 

To je málo, strašně málo.

Samozřejmě tím, jak jsme městská část Prahy, tak z regionálních operačních programů čerpat nemůžeme, ale i pro Prahu nebo pro samostatné samosprávy dotačních titulů bylo dost. Stačí si dohledat čerpání jiných městských částí v Praze. Z mých pracovních zkušeností vím, že možností získat finance (v tomto případě pro obec) využitím různých operačních programů je mnoho, peněz je k dispozici poměrně hodně.

Ale je to jednoduché, když neuděláte nic, nedostanete nic. 

Agenda okolo žádostí o dotace nebo o podání projektů je poměrně složitá a pracná, s nejasným výsledkem, ale jak se říká, kdo nic nedělá, nic nezkazí. 

Není mi zcela jasné, proč končící zastupitelstvo na shánění peněz naprosto rezignovalo.

Mohu se jen dohadovat, z jakých důvodů to bylo...neodbornost, nezájem, neschopnost...Nevím, ale peníze by měly být pro samosprávu až na prvním místě. My za Křeslice budeme v tomto směru velice aktivní.

O Křeslice je zájem

Jiří Austerlitz
Jiří Austerlitz

Milí sousedé, zaznamenali jsme, že v letošních volbách jsou přihlášeny tři subjekty.

Je to Okolo Křeslic - sdružení, které znáte ze současné radnice. Dále náš nový subjekt My za Křeslice, který byl iniciován ze Spolku za ochranu Křeslic. Oba tyto spolky se aktivně účastní života v Křeslicích. Náš spolek se s maximálním úsilím pustil do boje proti megalomanské stavbě obludných stožárů vysokého napětí. Ukázalo se, že naše radnice se dopustila řady chyb, a tak uzrála myšlenka, změnit způsob vedení naší "vesnice". Přišli jsme za vámi s programem a žádostí o podpis pro registraci k volbám. Byli jsme mile překvapeni vaším zájmem a nakonec jsme dostali mnohem více podpisů, než jsme předpokládali. Je to pro nás pobídka k další práci. Děkujeme vám!

A teď je zde třetí subjekt Společně pro Křeslice + ODS. Tento subjekt, který je zatím skrytý (není mi známo, že by vyvíjel jakoukoliv činnost) využil možnosti kandidovat spolu s politickou stranou, a tím obešel nutnost získat vaše podpisy pro registraci ve volbách. Volební zákon to umožňuje. Nic proti tomu, pokud by politická strana měla aktivní organizaci v Křeslicích, ale to není tento případ. A tak se nabízí otázka. Co sleduje toto sdružení, proč nepřišli jeho členové mezi občany požádat o podpis pro volby? My se rozhodně nebojíme dalšího subjektu ve volbách, je dobré, když mají lidé možnost volby. Jako vždy, skutečné úmysly se nakonec ukáží a pravda se odhalí.

Na závěr jedna známá fráze: Cui bono? Použita v úspěšném filmu ... a komu to prospěje?

Přeji nám všem krásné prožití druhého měsíce prázdnin a přijďte prosím k volbám.

Kdo hledá najde...

Rudolf Mládek
Rudolf Mládek

Debata o blížících se komunálních volbách v Křeslicích  má jeden velký problém. Alespoň tak se nám to ve sdružení nezávislých kandidátů  MY ZA KŘESLICE jeví.

Občané se ptají, jaké kdo má programy. Správně. Jenže jako by se z rozpočtu 16 mil. Kč na rok dalo něco zásadnějšího v Křeslicích  vykouzlit. Občané se ptají, co se postaví na Centrálním náměstí v Křeslicích. Správně. Ale to není jen ve vůli a moci MČ Křeslice, když existuje Obecně závazná vyhláška  55/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 17 a § 18 jsou zcela jasné a současné zastupitelstvo trestuhodně nechalo propadnout územní rozhodnutí. Občané dostávají "pouliční zaručené informace" o kandidujících občanech a sousedech, ze kterých vyplývají přímo záludné a negativní úmysly kandidátů, bez toho, že by někdo "zaručenost" takových pomluv zkoumal. A to už je horší. 

Je tedy na nás všech, abychom kandidáty a jejich politické formace přezkoumávaly, ale nikoliv z pohledu emocí či drbů, ale na základě faktů a poznání. A ty se nalézt dají. A jak občané brzy zjistí, není to hezké čtení a často ani nic pozitivního. Někteří se dokonce spoléhají, že máme v Křeslicích krátkou paměť.

Voliči by měli vždy za minulá volební období vystavit hodnocení. V Křeslicích, politikům v hl.m. Praze, kandidátům do Senátu. To ale vyžaduje alespoň minimální informovat o kandidátech. Naše sdružení nezávislých kandidátů bude činit kroky, aby poznání věci samé bylo pro naše občany co nejširší. Touto stránkou tento proces zahajujeme.